Matsvinnet.se svar till EU-kommissionen: EU behöver välja högre mål om minskat matsvinn!

Skrivet av 2023-11-19

EU-kommissionen bjuder in alla att senast onsdag den 22 november komma med respons på det förslag till direktiv som tagits fram och som vill sänka ambitionerna vad gäller minskning av matsvinn inom unionen. Det är ohållbart och för oss otänkbart mot bakgrund av en tid då vi överträtt sex av nio planetära gränser (Richardson et al 2023), se fotnot 1.

Vi menar därför att kommissionen tänker fel, fegar ur och försöker ”backa in i framtiden” samtidigt som utvecklingen går åt helt fel håll i en värld som är motsatsen till hållbar. För samtidigt som vi befinner oss i en för mänskligheten och biosfären farlig och okänd terräng vill EU-kommissionen alltså minska ambitionerna i något som kan betecknas som en win-win-win för mänskligheten, planeten och klimatet, vilket vi debatterat för tidigare. Klimatet engagerar många svenskar och kopplingen till de globala hållbarhetsmålen och miljömålen är många och tätt sammanflätade.

Du och andra som läser det här har en unik möjlighet att påverka både Sverige, EU och världen genom att ta rygg på Matsvinnet.se och vårt förslag att stå fast vid EU-kommissions tidigare högre ambitioner om minskad mängd matsvinn.

EU-kommissionen tar fram till onsdag 22 november emot respons och förslag från ”allt och alla” i vad som brukar kallas för en remissrunda. De föreslår alltså lägre målsättningar vilket vi bara kan tolka som sänkta ambitioner att minska mängden matsvinn inom unionen. Inte bara EU-medborgare utan även andra länders medborgare, företag, myndigheter, den ideella sektorn och andra/alla intressenter kan och behöver därför svara som vi att vi inte accepterar den lägre målsättningen om som högst (!) 30 procents minskning jämfört med den tidigare nivån om en halvering, som många politiker, organisationer och EU-medborgare förväntat sig i EU:s Farm to Fork-strategi.

Vi i styrgruppen för Matsvinnet.se- forum för minskat matsvinn och många andra ogillar de föreslagna sänkta ambitionerna. Dels eftersom det sänder fel signaler och riskerar andra klimat- och miljömål inom EU och globalt eftersom många ser på EU som ledande på områden som t ex miljö,- och klimatarbete. Dels eftersom vi defacto har bråttom om vi ska ha en chans att nå en värld i bättre balans och med resurser och goda livsvillkor för människor och för planeten Jorden som vi känner den. För som vi sett exempelvis i den ögonöppnande nya rapporten om de numera 6 av 9 överträdda planetära gränserna (Richardson et al, se fotnot 1) liksom att vi i Sverige inte ens når fler än ett par av Sveriges 16 miljömål.

Vi på Matsvinnet.se har nu tyck till om kommisionens svagare förslaget och skickat in vårt svar. Du kan också göra din röst hörd men bara till den 22 november. Så passa på att påverka komissionens och EU:s arbete! Gör som vi: nöj dig inte med att vara ”second best” eller kanske rent av riktigt dåliga. Ta istället gärna rygg på oss från Matsvinnet.se, genom att kopiera eller inspireras av vad vårt svar om att höja ambitioner på minskning av matsvinnet så att de är i linje med vad som först presenterades i Farm to Fork-strategin eftersom det är vad EU och världen förtjänar. Det tar bara 5-10 minuter att göra som vi och kopiera eller skriva ihop ditt svar. Så här skrev vi i vårt remissvar:

”We, the forum for reduced food waste in Sweden (a k a Matsvinnet.se), are grateful for the initiative to launch legally binding EU food waste targets. However, we strongly advocate for the most ambitious option, Option 3, which is: Target for primary production 10%, Target for processing and manufacturing 25%, Target for retail and consumption stages 50%.”
18 November 2023 | Non-governmental organisation (NGO)
Matsvinnet.se – forum för minskat matsvinn (Sweden)


Medbestämmande til EU-kommissionens förslag för direktiv om matsvinn COM(2023)420
Processen för EU-kommissionens förslag för nytt direktiv om minskning av matsvinn COM(2023)420

Mottaget förslag matsvinnsmålen inom EU Matsvinnet.se

Göra såhär för att påverka EU att minska matsvinnet:

Här kan du se förslagen och kommentarerna som kommit in och läsa om processen.
Här kan du läsa hela direktivet/förslaget som PDF.
Här skapar du ditt ”EU Login”-konto vilket är en förutsättning för att kunna skicka in ditt svar.
All information är på engelska.

Vi kommer också att informera den svenska regeringens berörda representater, ministrar och utskott och ledamöter av Sveriges riksdag om att göra detsamma. Vi vill också uppmana fler att göra som vi. De tidigare etappmålet till Vi befinner oss i ett avgörande skede i detta viktiga direktivet liksom i tiden för miljö- och klimatarbetet som befinner sig vid ett vägskäl inom kommissionen och Europa, EU och världen överlag. Vi tycker att det enda vettiga – givet de sex av nio överträdda planetära gränserna – är att öka tempot och ambitionerna snarare än att backa in i framtiden. Särskilt viktigt då är att inse att för att skydda våra lokalsamhällen, unionen som sådan mot extremoväder och annat som blivit smärtsamt tydliga under senare år och som bär tecken på dessa passerade planetära gränser. Det finns inget liv på en död planet. Miljö och klimatet är grunden till vår civilisations livsförutsättningar.

1 Earth beyond six of nine planetary boundaries, Richardson et al (2023) publicerad i Science. Tillgänglig: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh2458

Matsvinnet.se förslag om att behålla de tidigare målen om matsvinnsminskning om 10-50 %
Vårt inskickade förslag till Europeiska kommissionens förslag för direktiv om matsvinn COM(2023)420

Här kan ni också läsa om när vi senast i samband med den internationella matsvinnsdagen den 29 september 2023 uppmanade Sveriges regering att skärpa sig i frågan om klimat och miljömål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad tycker du?