Internationella matsvinnsdagen 29 september

Skrivet av 2021-09-29
FAO har tagit initiativ till den viktiga dagen med det väldigt långa namnet

För andra året i rad är den 29 september vikt åt att uppmärksamma det globala matsvinnet som ett av de stora hoten mot en hållbar framtidsutveckling. Bakom The International Day of Awareness of Food Loss and Waste står FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och FN:s miljöprogram UNEP.

I december 2019 bestämde sig FN:s generalförsamling för att utse den 29 september till International Day of Awareness of Food Loss and Waste. För andra året i rad uppmärksammas den nu via event på flera håll i världen.

Tanken med att hålla en internationell matsvinnsdag är att uppmärksamma världen på det faktum att det globala matsvinnet är ett av de stora hoten mot en hållbar framtidsutveckling. Det handlar inte bara om att få till ett resurseffektivt livsmedelssystem, som kan förse en växande befolkning med mat. Att minska matsvinnet är också en viktig pusselbit för att nå fler av de andra 17 globala hållbarhetsmål som FN:s medlemsstater satt upp till 2030. Produktionen, bearbetningen och transporterna av den mat som slängs bort står till exempel för uppåt 10 procent av de mänskliga växthusgasutsläppen. Läs gärna mer om det på vår faktasida och nyheten om rapporten Driven to Waste.

Den överproduktion av livsmedel som driver vårt slöseri med ätbar mat har också stor inverkan på arbetet med att bevara den biologiska mångfalden och minska trycket på naturresurserna på land och i våra hav.

Om samhället vill ha mer mat som mättar fler munnar, mesta möjliga hållbarhet och ”pang för pengarna”, minskad negativ klimatpåverkan och annan miljöpåverkan – då ska vi rikta politiken, satsa styrmedel och tid på att minska matsvinnet.
Hjälp oss att oftare använda ordet matvinn istället för matsvinn!

Håller du med? Dela gärna budskapet och stötta Föreningen Matsvinnet!

Arbetet att minska matsvinnet måste börja genast

Syftet med den internationella matsvinnsdagen är att uppmana politiker, företag och konsumenter världen över att det vidta kraftfulla åtgärder för att minska det globala matsvinnet – och att påbörja detta arbete genast.

Fri anmälan till globalt event

Under dagen den 29 september kommer det bland annat hållas ett digitalt event, där representanter för FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, FN:s miljöprogram UNEP, samt en expertpanel kommer ge sin bild av vad som krävs för att få bukt med matsvinnet. Eventet inleds 16.00 svensk tid den 29 september och går att följa digitalt via zoom. Här kan du registrera dig för att delta.

#matvinn #matsvinn #FLWDay #FAO #InternationellaMatsvinnsdagen #GlobalFoodLossDay

Comments are closed here.