Matsvinnet.se – forum för minskat matsvinn ryter till igen: Skärpning regeringen!

Skrivet av 2023-09-29

Pressmeddelande på internationella matsvinnsdagen 2023

Idag publicerar Matsvinnet.se – forum för minskat matsvinn ett öppet brev och ett pressmeddelande riktat till regeringen och ansvarigt statsråd, klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari. I det uppmanar vi ministern att omfamna sitt, regeringens, politikens och Sveriges ansvar för att leva upp till planer, målsättningar och åtaganden för att minska matsvinnet och för matsvinnets stora påverkan på miljön och klimatet.

Vi skriver:

Internationella Matsvinnsdagen – Skärpning regeringen!

Idag, 29 september, är det Internationella Matsvinnsdagen.

Regeringen har satt mål för att minska matsvinnet.

Men det finns inga lagar, regler eller styrmedel för hur matsvinnet ska minska.

Matsvinnet bidrar till 8 – 10 procent av de globala växthusgaserna, minskar den biologiska mångfalden, bidrar till övergödning, vattenbrist och enorma påfrestningar på företagens och hushållens ekonomi.

Matsvinnet.se – forum för minskat matsvinn, upprepar våra krav från 2022.  För inget har förändrats.

Vi uppmanar politiker och beslutsfattare att:

  • ge matsvinnet en tydlig plats i klimat- och miljöpolitiken.
  • se över hur syftet med Miljöbalken ska nås. Det är olagligt att slänga mat men ingen tar ansvar för att lagen uppfylls.
  • tillsätta en utredning om styrmedel för att nå halveringsmålet. Frivillighet räcker inte.
  • lagstifta om att företag och organisationer som hanterar livsmedel ska mäta och rapportera in sitt matsvinn, samt agera så att matsvinnet minskar.
  • öka livsmedelskedjans avfallstaxa för ätbar mat som går till avlopp, biogas eller energiåtervinning för att gynna matdonationer, eller för att sänka priset i butikerna så att varorna går åt.
  • kraftigt öka den årliga budgeten för matsvinnsmyndigheterna så att rejäla och strategiskt viktiga projekt kan sjösättas och följas upp.

Vi förväntar oss skarpa skrivningar om matsvinn i regeringens kommande klimathandlingsplan. Gör oss inte besvikna.

Mårten Laurell Thorslund, miljövetare
Åsa Sandberg, matsvinnsexpert
Christina Skjöldebrand, forskare livsmedelsteknik
Ingrid Strid, forskare matsvinn
Louise Ungerth, senior rådgivare

Resurser för minskat matsvinn

Ladda ner brevet, pressmeddelandet Internationella Matsvinnsdagen – Skärpning regeringen! här (PDF).
Läs mer om The International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) 2023 här (FAO).

Läs mer om att svenskarna värderar av klimatet högt här.
Läs mer om Matsvinnet.se – forum för minskat matsvinn här.
Läs vår debattartikel i GöteborgsPosten om hur matsvinnets påverkan på klimatet negligeras här.
Läs mer om hur stort matsvinnet faktiskt är här. Spoiler alert: det du troligen hört stämmer inte!
Läs mer om forskningsprojekt vi deltar i för att minska matsvinnet här.
Matsvinnstratten visar vägen för hur matsvinn motverkas, här som bild (JPG)
Matsvinnstratten visar vägen för hur matsvinn motverka, här som PDF

The International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) 2023. Läs mer på https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/flw-events/international-day-food-loss-and-waste/en
På FAO:s officiella webbsida för The International Day of Awareness of Food Loss and Waste finns en s k asset bank. Exempel på web banner (IDFLW_Banner__640x360_ES CC BY-NC-SA 3.0 IGO), hämtad 2023-09-29, på The International Day of Awareness of Food Loss and Waste (IDAFLW) 2023.

#matsvinnet #matsvinn #klimat #miljö #svinnvinn #klimatsvinnet #minskamatsvinnet #vatten #biodiversitet #miljömålen #sverigesmiljömål #FAO #FN #SDG123 #IDAFLW #regeringen #klimathandlingsplanen #regeringskansliet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad tycker du?