Integritetspolicy för Föreningen Matsvinnet 

Föreningen Matsvinnet, hädanefter kallad Föreningen, vi, oss och vår, är en politisk och religiöst obunden ideell förening med organisationsnummer 802514-7953 och säte i Stockholm. Föreningens hemsidesadress är Matsvinnet.se.

Som medlem

Medlemskap i föreningen skapas på hemsidan Matsvinnet.se, gäller över kalenderår och upphör automatiskt gälla årligen. Vi kan lagra dina personuppgifter som längst i 18 månader efter att medlemskapet löpt ut.

Föreningen kan spara personuppgifter som ditt förnamn, efternamn, mejladress och postadress för att kunna skicka kallelse till årsmöte och inbjudningar till evenemang vi deltar i, via vår systemleverantör för medlemshantering, vilket i oktober 2020 går under benämningen Mina Kontakter, som är en del av CogWork.

Som prenumerant

Alla med en mejladress kan prenumerera på nyheter från föreningen i form av ett nyhetsbrev som kan komma i form av ett automatiskt genererat mejl när nyheter publicerats på Matsvinnet.se. Om du inte längre vill ha sådana mejl avregistrerar du dig via en funktion på hemsidan Matsvinnet.se varefter dina mejladress raderas av vår systemleverantör, som i oktober 2020 är The Newsletter Plugin.

Kommentarsfält och sociala medier-kanaler

Du hittar föreningens kommentarspolicy där det finns en möjlighet att skriva kommentarer på hemsidan Matsvinnet.se och, om möjlighet finns, också på våra sociala medier-kanaler.

De olika sociala medierna är primärt själva, och alltså inte föreningen, personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter på deras respektive plattform.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan därmed samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vid avslutat medlemskap

Medlemskapet löper på årligen och avslutas alltså med automatik efter ett år, då medlemskapet enkelt kan förnyas igen på Bli medlem-sidan. Om en medlem avslutar sitt medlemskap i förtid (inom ett kalenderår) ska föreningen radera medlemmens personuppgifter senast inom 18 månader. Om medlem anmält sig som både prenumerant till nyheter och tips på mejl (nyhetsbrev) och medlemskap och avslutar sitt medlemskap innebär inte det att hen inte längre får nyhetsbrev, kan kontaktas per mejl. Medlemshanteringen administreras av vår systemleverantör, vilket i oktober 2020 är Mina Kontakter, som är en del av CogWork.

Ändamålsbegränsning

Vi kommer använda de uppgifter du lämnat till oss på ett ansvarsfullt sätt.  Föreningen samlar till exempel in personuppgifter för att kunna kalla medlemmar till årsmötet, vilket är medlemskapets högsta beslutande organ och för att skicka nyheter och tips via mejl (nyhetsbrev).

För de som donerat pengar till föreningen sparas även annan information GDPR-säkrat och hos och via vår systemleverantör för medlemshantering och donationer, vilket i oktober 2020 är Mina Kontakter, som är en del av CogWork respektive Nets för donationer och betalningar.

Transparens om insamlad data

Du har som medlem rätt att få information och tillgång till de personuppgifter föreningen behandlar om dig i form av ett utdrag. Som medlem måste du begära sådant utdrag. Föreningens styrelse ansvarar för att dessa regler efterlevs. Styrelsen har rätt att förvalta det ansvaret gemensamt eller att utse en sådan personuppgiftsansvarig person i styrelsen eller motsvarande funktion eller person hos systemleverantören för medlemshantering och donationer. Medlem kan kontakta föreningen och be om vilken data vi samlat in om dig genom att skicka ett mejl till hej @ matsvinnet.se.

Din data, dina rättigheter

Du har enligt rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan ställas genom att skicka ett mejl till hej@matsvinnet.se.Vad som betraktas som personuppgifter och hantering av personuppgifter framgår av skriften Det här behöver ni veta (Datainspektionen). I dataskyddsförordningen (GDPR) står det vad ett registerutdrag ska innehålla.