Integritetspolicy för Matsvinnet 

Föreningen Matsvinnet finns inte längre men Matsvinnet.se – forum för minskat matsvinn som skapats i dess eftermäle är en politiskt och religiöst obunden grupp med en styrgrupp som verkar opinionsbildande för att matsvinnet ska minska rejält läng hela kedjan. Forumet har också ett diskussionsforum och kanaler på sociala medier och förstås basen på Matsvinnet.se.

Forumet kan spara personuppgifter som ditt förnamn, efternamn, mejladress och postadress för att kunna skicka inbjudningar till evenemang, rapporter och annan information om matsvinn, som forumet deltar i eller vill informera våra läsare och följare om.

Som prenumerant

Alla med en mejladress kan prenumerera på nyheter från forumet i form av ett nyhetsbrev som kan komma i form av ett automatiskt genererat mejl när nyheter publicerats på Matsvinnet.se. Om du inte längre vill ha våra nyhetsbrev avregistrerar du dig via en funktion i nyhetsbreven varefter din mejladress raderas av vår systemleverantör The Newsletter Plugin.

Kommentarsfält och sociala mediekanaler

Du hittar forumets kommentarspolicy där det finns en möjlighet att skriva kommentarer på hemsidan Matsvinnet.se och, om möjlighet finns, också på våra sociala mediekanaler.

De olika sociala medierna är primärt ”sig själva” har inte forumet registrerat eller sparat några personuppgifter utan det sker av och på respektive plattform.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan därmed samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Transparens om insamlad data

Du har rätt att få information och tillgång till de personuppgifter forumet behandlar om dig i form av ett utdrag. Du måste begära ett sådant utdrag. Styrgruppen ansvarar för att dessa regler efterlevs. Styrgruppen har rätt att förvalta det ansvaret gemensamt eller att utse en sådan personuppgiftsansvarig person i styrelsen eller motsvarande funktion utanför styrgruppen.

Din data, dina rättigheter

Du har enligt rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan ställas genom att skicka ett mejl till hej@matsvinnet.se. Vad som betraktas som personuppgifter och hantering av personuppgifter framgår av skriften Det här behöver ni veta (Datainspektionen). I dataskyddsförordningen (GDPR) står det vad ett registerutdrag ska innehålla.