Bild: Ian Schneider på Unsplash

Vi är ett forum för minskat matsvinn

Matsvinnet.se och dess sociala mediakanaler grundades 2015. Mellan 2018 och 2022 var vi en ideell förening. Sedan ett beslut på det extra årsmötet den 21 juni 2022 är vi Matsvinnet.se – forum för minskat matsvinn. Vi fortsätter arbetet att agera blåslampa på människors matsvinnande, livsmedelsbranschen, myndigheter och politiker. Vi ger också tips för att sluta eller minska att slänga mat till nytta både plånboken och planeten

Så här jobbar vi

Matsvinnet är ett komplext problem, som behöver angripas på många olika nivåer för att vi på allvar kan gå till botten med problemet som matsvinnet medför. Problemen med matsvinn är också många och uppkommer socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Inte minst har enorma mängder växthusgaser släppts ut, ca 70 procent av tillgängligt färskvatten använts, biologisk mångfald negativt påverkats, levande djur, mark och natur ibland fått sätta livet till, industriella processer, transporter och en stor mängd begränsade resurser tagit i anspråk i – helt i onödan när vi slänger mat.

Vi jobbar därför hårt som ett oberoende forum för att belysa dessa frågor på många sätt men bland annat genom att:

  • Fortbilda och sprida kunskapen om matsvinnet och vad vi kan göra för att minska det.
  • Driva opinion kring behovet att minska matsvinnet.
  • Inspirera fler att göra mer för att minska matsvinnet.
  • Ge handfasta tips på olika sätt att minska matsvinnet.

Forumets styrgrupp

Åsa Sandberg matsvinnsexpert, Christina Skjöldebrand forskningsprojekt Mat, Ingrid Strid matsvinnsforskare, Mårten Laurell Thorslund miljövetare, Louise Ungerth senior rådgivare.

Så här kan du stötta oss och engagera dig

Vill du delta i arbetet så kan du göra det på flera sätt. Att du är här och läser är ett viktigt steg. Att prenumerera på våra nyhetsbrev och följa och dela vad vi skriver och gör i sociala media är andra sätt att påverka normer. Samhället behöver fler engagerade medborgare som visar att det är viktigt att minska matsvinnet.

Att dela är kanske det snabbaste du kan göra eftersom vi antar att du också minskar ditt eget och därmed andras matsvinn. Du hittar länkarna i sidfoten på alla sidor på Matsvinnet.se.

Tipsa också gärna oss när du ser positiva eller negativa exempel som du tycker vi ska bevaka. Vill du engagera dig ännu mer och har Facebook kan du gå med i vår diskussionsgrupp på Facebook som heter Matsvinnet.se – forum för minskt matsvinn. För det är så sant som det är sagt på engelska att:

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed, organized citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever has.” – Leandro Herrero

Citatet är en omarbetning av Margret Mead’s: ”Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever has.”