Bild: Ian Schneider på Unsplash

Vi är ett forum för minskat matsvinn

Matsvinnet.se och dess sociala mediakanaler grundades 2015. Mellan 2018 och 2022 var vi en ideell förening. Sedan ett beslut på det extra årsmötet den 21 juni 2022 är vi ett Forum för minskat matsvinn. Vi fortsätter med oförändrad styrka arbetet att agera blåslampa på livsmedelsbranschen, myndigheter och politiker och ser till att du och jag får kunskap och tips så att vi själva slutar att slänga mat, till nytta såväl plånboken som planeten

Så här jobbar vi

Matsvinnet är ett komplext problem, som behöver tas itu med på många olika nivåer. Vi jobbar vi med att:

  • Fortbilda och sprida kunskapen om matsvinnet och vad vi kan göra för att minska det.
  • Driva opinion kring behovet att minska matsvinnet.
  • Inspirera fler att göra mer för att minska matsvinnet.
  • Ge handfasta tips på olika sätt att minska matsvinnet.

Så här kan du stötta oss och engagera dig

Vill du gå delta i arbetet kan du göra det på flera sätt. Att du är här och läser är ett först fint steg. Att dela budskap som vi och andra tipsat om och skrivit, nyheter, debattartiklar etc är nästa nivå. Vill du delta i en diskussion om framtidens Matsvinnet.se – gå med i vår Facebookgrupp.

Du kan också anlita styrelsen i föreningen för att gå in som betald rådgivare i tidsbegränsade uppdrag.

Styrgruppen i Matsvinnet.se

Kristoffer
Gunnartz

Konsult inom kommunikation och resurseffektivitet. Har tagit timeout på obestämd tid och egen begäran.

Sara Seing

Kostchef på Södertälje kommun och chef för MatLust Utvecklingsnod.
Glad och positiv strateg som gillar när det rör på sig.

Ingrid
Strid

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och vetenskapliga stöttepelare.

Mårten
Thorslund

Kommunikationsstrateg, hållbarhetsexpert och grundare till Matsvinnet, f d ordförande.

Louise
Ungerth

Opinionsbildare, oftast först på matsvinnsbollen och har bpåde systemperspektiv och örnkoll.

Åsa Sandberg

Åsa Sandberg är en världsförbättrare och matsvinnsaktivist av sällan skådat slag! Åsa kommer beskrivas mer i detalj liksom med bild inom kort.

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed, organized citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever has.” – Leandro Herrero

Citatet är en omarbetning av det av Margret Mead: ”Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever has.”