Bild: Ian Schneider på Unsplash

Om Föreningen Matsvinnet

Föreningen agerar blåslampa på livsmedelsbranschen, myndigheter och politiker och ser till att du och jag får kunskap och tips så att vi själva slutar att slänga mat, till nytta såväl plånboken som planeten. 

Föreningen Matsvinnet är en ideell organisation, startad av Mårten Thorslund 2018 med sidan Matsvinnet.se och dess Facebook, Instagram och Twitter har funnits sedan 2015. Föreningen välkomnar alla som godkänner våra stadgar att bli medlemmar och engagera sig för att minska matsvinnet, en ödesfråga för möjligheten till ett gott liv på jorden.

Därför finns vi

Matsvinn är ett komplext problem, som behöver tas itu med på många olika nivåer. Som förening jobbar vi med att:

  • Fortbilda och sprida kunskapen om matsvinnet och vad vi kan göra för att minska det.
  • Driva opinion kring behovet att minska matsvinnet.
  • Inspirera fler att göra mer för att minska matsvinnet.
  • Ge handfasta tips på olika sätt att minska matsvinnet.

Stötta oss genom att bli medlem

Vill du gå med i Föreningen Matsvinnet eller ge oss stöd på annat sätt? Här blir du medlem snabbt, enkelt och kostnadsfritt. Men eftersom styrelsen arbete sker helt ideellt kan du också lämna ekonomisk bidrag till vårt arbete och stötta och dela vår strävan att halvera matsvinnet till 2030. Swisha t ex 123 kronor, ett passande belopp eftersom FN:s globala mål 12.3 till 123 141 30 79. Stort tack för ditt bidrag!

Du kan också anlita styrelsen i föreningen för att gå in som betald rådgivare i tidsbegränsade uppdrag. Om du vill samarbeta med oss på annat sätt, kontakta oss genom att skicka ett mejl hej @ matsvinnet .se.

Föreningen Matsvinnets styrelse

Karin
Forsberg

Vd för Garveriet i Floda

Kristoffer
Gunnartz

Konsult inom kommunikation och resurseffektivitet

Louise
König

Sustainability Business Manager på Ramboll Sverige

Åsa
Stenmarck

Materialflödesexpert Naturvårdsverket

Ingrid
Strid

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Mårten
Thorslund

Kommunikationsstrateg Power Circle

Louise
Ungerth

Opinionsbildare, influencer, styrelseledamot

“Never doubt that a small group of thoughtful, committed, organized citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever has.” – Leandro Herrero

Citatet är en omarbetning av det av Margret Mead: ”Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it’s the only thing that ever has.”