Hur kan Sverige minska matsvinnet?

Skrivet av 2019-10-30
Bild: Skull Kat på Unsplash

Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket har gett ut en handlingsplan för minskat matsvinn, med 42 åtgärdspunkter. Ingrid Strid på SLU har skrivit en policy brief med reflektioner och rekommendationer för ytterligare åtgärder.

SLU:s rekommendationer

Utifrån forskning om matsvinn gjord vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, rekommenderar man:

  1. Formulera skarpare nationella mål: 50 % mindre matsvinn 2030, 75 % mindre matsvinn 2050
  2. Prioritera svinnet av animalier för att snabbt få ner klimat- och miljöbelastningen.
  3. Skapa ett nationellt svinndatacenter som kan tydliggöra ”hot spots” och stimulera innovation. Kartlägg djur som i dagsläget inte används som livsmedel.
  4. Utred ett producentansvar för mat på samma sätt som förpackningar för att lösa finansieringen av ett svinndatacenter.
  5. Kräv att alla aktörer som hanterar mat har en ”plan B” för hur överskottsmat ska hanteras för att komma tillgodo som mat när, inte om, svinn uppstår.
  6. Folkbilda om bäst-före-märkningens innebörd, matbedömningar och matsvinnets konsekvenser. Inför matbedömning i skolans läroplan.
  7. Utred om bäst-före-märkningen bör ersättas av produktionsdatum.
  8. Stöd forskning kring svinndrivande faktorer och potentiella åtgärder som dynamisk prissättning.
  9. Fortsätt arbetet kring optimal (sänkt) förvaringstemperatur i kylkedjan.
  10. Utmana färskvarunormen. Vilka livsmedel kan med fördel hanteras i fryst eller torkat skick?

Ladda ner hela policy briefen ”Matsvinn – hur kan Sverige minska det?”

Ladda ner myndigheternas ”Handlingsplan för minskat matsvinn”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad tycker du?