Matsvinnet betydligt större än man tidigare trott

Skrivet av 2021-07-28
WWF-UK har tillsammans med livsmedelskedjan Tesco skapat den viktiga rapporten Driven to Waste

En ny rapport från WWF visar att uppåt 40 procent av alla livsmedel som produceras i världen aldrig når våra matbord. Det är en betydligt högre siffra än den senaste globala uppskattningen som FN gjorde 2011. Föreningen Matsvinnet uppmanar till kraftfull aktion utifrån dessa nya och allvarliga insikter.

År 2011 släppte FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO en rapport där man uppskattade att en tredjedel av de livsmedel som produceras i världen aldrig äts eller drick upp. I en ny rapport som WWF publicerat tillsammans med den brittiska dagligvarukedjan Tesco, gör man nu bedömningen att det globala matsvinnet kan vara betydligt större än så – uppåt 40 procent av den totala globala livsmedelsproduktionen.

Den dramatiska ökningen skulle enligt studien bygga på att man i tidigare uppskattningar inte räknat in de förluster av livsmedel som sker i primärproduktionen, d.v.s.  innan skörd, slakt eller fångst. Enligt WWF:s beräkningar skulle det handla om uppåt 1,2 miljarder ton potentiella livsmedel som tidigare inte funnits med i matsvinnsstatistiken.  

Läs studien eller nyheten i korthet här

I höginkomstländerna finns de värsta matsvinnarna

En annan viktig slutsats i den nya rapporten är att den här typen av förluster i jordbruksledet inte är störst i de fattigare delarna av världen, som man tidigare trott. Tvärtom visar de nya beräkningarna att mer än hälften av det globala matsvinnet i jordbruksledet (58 procent) sker i mellan- och höginkomstländer där jordbruket är mer effektivt och högteknologiskt.

Ett livsmedelssystem drivet av överproduktion och mättade marknader lyfts fram som de huvudsakliga orsakerna bakom denna utveckling.

Ont om tid att rädda den goda maten

Beslutsfattare, politiker och alla andra behöver ta åt dig allvaret i slutsatserna i rapporten Driven to waste. Rapporten behöver tas in med öppna men också kritiskt granskande ögon och ageras på av beslutsfattare och livsmedelskedjans aktörer. Det behöver övergå i åtgärder och samtidigt leda till genomtänkta handlingar som bevisligen leder till ett minskat matsvinn. Systemkritik behöver användas och förstås. I de tider som de världen nu genomgår kan inte ett resursslöseri som det matsvinnet representerar få fortgå.

2 kommentarer

  • Ann-Helen Meyer von Bremen says:

    Jag har inte läst rapporten, men av den här texten att döma så verkar det ju som att man har kommit fram till en del bra insikter. Jag är övertygad om att svinnet är betydligt större än vad man tidigare trott. Jag har hittills inte sett att man har räknat in kraftig övervikt och fetma, vilket också är en form av svinn. Matsvinn, precis som utsläpp av växthusgaser, hänger starkt ihop med inkomst. Ju rikare, desto mer matsvinn och desto större utsläpp. Det här förhållandet gäller både enskilda personer, såväl som länder. Det är också bra att det äntligen pratas om överproduktionen av mat som den stora drivkraften till svinnet. Vem vet, snart kanske man kommer att intressera sig för orsakerna till överproduktion också 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad tycker du?