Ny rapport ”Brödbusar del II”: Brödsvinnet måste minska – konsumenterna betalar notan

Skrivet av 2021-06-04

Enorma mängder bröd går till spillo varje dag, det visar den andra delen i rapportserien om brödsvinnet; Brödbusar del II. 

Det är vi konsumenter som betalar notan, i pengar och i påfrestningar på klimatet och den biologisk mångfalden, säger Louise Ungerth, debattör och författare till rapporten. 

Del av framsidan i rapporten ”Brödbusar del II – vad hände sen” av Louise Ungerth.

Det bakas för mycket bröd i Sverige. Enorma mängder bröd äts aldrig upp utan bränns i värmeverk eller blir biogas, bioetanol och djurfoder. 

Mest bröd går till spillo i hushållen och i butikerna. 

I en studie från Högskolan i Borås och Sveriges Lantbruksuniversitet från 2019 uppskattades det totala brödsvinnet till 80 000 ton per år varav 40 000 ton svinnas i bagerier och butik. 

De tre stora leverantörerna som står för 80 procent av allt förpackat bröd i Sverige är inte transparenta. De vill inte uppge hur mycket osålt bröd de tar i retur från butikerna. Och de flesta butikskedjor, dock ej alla, har dålig koll på hur mycket butiksbakat bröd som svinnas. Kedjorna och de stora bagerierna är också oense om hur svinnet ska minska. 

Brödsvinnet har stor miljöpåverkan; på klimatet och den biologiska mångfalden. Men också på hushållens ekonomi. Till syvende och sist är det vi konsumenter som betalar för svinnet. Svinnet måste minska och då krävs att butiker och de stora leverantörerna börjar samarbeta. Det gör de inte i dag, säger Louise Ungerth, senior analytiker, debattör och författare av rapporten. 

Louise Ungerths tips på enklare åtgärder för branschen

  • Bagerier och butiker delar försäljningsstatistik, kunddata, svinn och returer och inleder gemensamma projekt för att minska svinnet 
  • Minska antalet brödsorter. I dag kan det finnas långt över 100 sorters förpackat bröd i en medelstor butik. Det driver på svinnet. 
  • Acceptera att det är ”hål” i hyllan då och då. Kunderna överger inte butiken för att de inte hittar ”sitt” bröd, utan väljer ett annat. 
  • Börja mäta och åtgärda butikernas svinn av bake-off och butiksbakat bröd. 

Rapporten ”Brödbusar del II” är en uppföljning av ”Brödbusar är vi allihopa”, från 2019. 

”Brödbusar del II” tar upp orsaker till brödsvinn, åtgärder, synpunkter från bagerier och butikskedjor, vad som händer med brödsvinnet samt olika initiativ för att minska svinnet. Rapporten har färdigställts under våren 2021.  

Rapporten bygger på intervjuer med branschorganisationer, leverantörer, butikskedjor och butikspersonal, forskare och experter. Ursprungligt inlägg finns här på Louiseungerth.se.

Mer information

Fotnot och för mer information om när Louise och Föreningen Matsvinnet presenterade del 1 av brödrapporten i ett seminarium i Gotländska Almedalen i juli 2019. Läs programmet här, här på Facebook och på Twitter här.

Louise Ungerth är sekreterare och ordinarie styrelsemedlem i Föreningen Matsvinnet driver opinion inom mat, hälsa, miljö, klimat, hushållsekonomi och konsumenträtt.

Louise Ungerth
Ungerth & Co
070 3415530, louise@louiseungerth.se
Linkedin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad tycker du?