Vad gör Livsmedelsverket med pengarna för att minska matsvinnet?

Skrivet av 2021-03-14

De tre matsvinnsmyndigheterna Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har fått sex miljoner kronor per år att förfoga över för olika projekt som ska bidra till minskat matsvinn. Det är en rejäl ökning sedan tidigare år. Nu är vi många som undrar hur myndigheterna använder pengarna.

Karin Fritz är ansvarig på Livsmedelsverket för arbetet med att minska matsvinnet

Karin Fritz, matsvinnsansvarig på Livsmedelsverket, berättar att arbetet är i full sving. Kan du berätta mer Karin?

Vi kan börja med Jordbruksverket som har tagit fram metoder för att mäta svinn vid livsmedelsproduktion. Under 2021 ska åtta produktflöden: nötkött, griskött, mjölk, fisk, vete, potatis, morötter och jordgubbar, följas upp bl.a. genom faktiska mätningar ute på gårdarna. Det är ett viktigt pionjärarbete. Det finns få studier i Europa där man kartlägger hur mycket mat som går till spillo redan på gården, så där kan det svenska arbetet göra nytta.

Även ”Handbok för minskat matsvinn i verksamhet inom vård, skola och omsorg” har rönt mycket intresse i övriga EU-länder.

Naturvårdsverket har gjort en ny undersökning av hur mycket mat som slängs i vasken i hushållet. Rapport kommer i slutet av mars/början av april. 26 kilo per person, främst kaffe, te och mejeriprodukter gick i avloppet 2014. Nu får vi se om det har minskat.

Alldeles snart, vecka 11, publicerar Livsmedelsverket en konsumentundersökning kring attityder, kunskap och beteenden kopplat till matsvinn. En film med några budskap kommer även att snurra på sociala medier. Den senaste konsumentundersökningen gjorde vi 2015.

Vi gör en ny kartläggning under våren av matsvinnet inom offentliga måltider Rapport  kommer under hösten.

Och så gör vi en spännande undersökning om konsumentbeteende i butiker. Mer information om den kommer inom några månader.

Ni har mycket på gång alltså! Har du något drömprojekt framöver, Karin?

Ja, jag skulle gärna se att hållbar konsumtion och därigenom minskat matsvinn kunde ingå inom skolans alla ämnen och självklart fler timmar för hem- och konsumentkunskap. Då skulle våra framtida konsumenter kunna lära sig om bla matens viktiga värde, om respekten för maten och hur de kan ta tillvara på maten .

1 kommentar