Brödbusar är vi allihopa!

Skrivet av 2019-06-30

80 000 ton bröd bakas om året, men hamnar aldrig i våra magar. Varför då – och vad göra? Frågan är komplex och åsikterna skiljer sig rejält inom bageribranschen och i butiksledet. Louise Ungerth djupdök ner i brödfrågan inför ett seminarium i Almedalen.

Fakta om brödsvinnet från rapporten

  • 80 000 ton bröd bakas om året, men hamnar aldrig i våra magar. Brödsvinnet återvinns till energi, djurfoder eller jäst. Det är knappast resurseffektivt och ett slöseri med både pengar och miljö. Det slängs och förfars bröd genom hela livsmedelskedjan.
  • Butikerna står för 28 000 ton av brödsvinnet och hushållen 30 000 ton. Övrigt svinnas av bagerier, storkök, restaurang och servicehandel. Till detta kommer svinn av bake-off bröd med mera.
  • Hushållen anger bröd som det enskilda livsmedel de slänger mest. Den främsta anledningen är att brödet har möglat. Bröd är det livsmedel som står för det största svinnet i butik efter frukt- och grönsaker.
  • Avtal om returrätt för bröd är en riskfaktor för svinn. Ett alternativ är att bröd som håller på att gå ut i datum prissänks i butik. Då går mer bröd till människoföda.
  • Ett mycket brett sortiment med ibland över hundra olika brödsorter på butikshyllorna driver svinn.
  • Genom att vart och ett av de stora bagerierna kör ut och hämtar tillbaka bröd i egna bilar från drygt 3 000 livsmedelsbutiker 2 – 7 dagar i veckan i stället för att samordna transporter, körs onödiga mil på våra vägar. En ineffektiv hantering av bröd medför ökade kostnader i slutänden för oss konsumenter.

Läs hela brödsvinnsrapporten här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad tycker du?