Matsvinnsspaning juni 2022

Skrivet av 2022-06-29

Här kommer en kort spaning för juni 2022 mitt i ett europeiskt krig och en brännande svensk och europeisk värmebölja. Är det senare ett ytterligare exempel på klimatförändringarna vi tvingas leva med? Matsvinnet står hursomhelst för 6 procent av växthusgaserna i EU. I tider av ökat behov och intresse att öka livsmedelsberedskapen och med matsvinnet på allas läppar är det alltså hög tid att all mat hamnar i våra magar! Konsumenternas medvetenhet om matsvinnets effekter har ökat. Läs vidare här hur och vad som görs för att motverka det onödiga matsvinnet och vad som kan göras mer av och dela gärna denna spaning med andra så drar du ditt strå till stacken.

Konsumenternas medvetenhet om sitt eget matsvinn har ökat från 33 procent 2020 till 72 procent 2022. Det visar en ny studie av Capgemini med namnet Reflect, Rethink, Reconsider: Why food waste is everybody’s problem, som ställt frågor till 10 000 konsumenter och intervjuat livsmedelsföretag, lärosäten och organisationer. 60 procent av konsumenterna har dåligt samvete när de slänger mat. Konsumenternas ökade fokus på matsvinnet beror på ökade livsmedelspriser (56 procent), oro för ökad hunger i världen (52 procent) och klimateffekter (51 procent). Läs en sammanfattning här.

Kanadas regering vill se innovativa lösningar på ekonomiska, miljömässiga och sociala problem. Läs om Impact Canada och utmaningen Food Waste Reduction Challenge och de 12 finalisterna, alla företagare och organisationer som kan bidra till att minska matsvinnet.

Syntesarbete för ett hållbart livsmedelssystem, ett programområde inom Miljömålsrådet 2021–2022har tagit fram tio målbilder för att stärka myndigheternas samverkan kring frågorna.

Behövs det mer politik för att minska matsvinnet? Den frågan ställer Matsvinnet.se tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet och MatLust Utvecklingsnod med projektet Omtag Nu gemensamt i Almedalen till riksdags- och kommunpolitiker och livsmedelsföretag onsdag 6 juli kl 13.30 -14.30. Är du också där? Mycket välkommen i så fall till Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby. Läs och svara gärna på evenemanget på LinkedIn eller Facebook. Anmälan sker till Louise eller Mårten.

I juli möts G20–länderna i Indonesien för att diskutera Sustainable intensification för livsmedelssäkerhet och miljö. Matsvinnet finns med på agendan. Inför mötet har FAO tagit fram en ny plattform för att minska det globala matsvinnet.

Här är en artikel från 360 som diskuterar komplexiteten med livsmedelsförpackningar av plast, för- och nackdelar ur klimatsynpunkt och här är en artikel till.

På tal om plastförpackningar så har forskare vid Rutgers University och Harvard har utvecklat en bionedbrytbar växtbaserad plastfilm där råvarorna skulle kunna komma från matavfall. Den spreja på livsmedlen, skyddar maten från patogener, förlänger hållbarheten och sköljs av med vatten.

EU anslår 2 250 000 euro till projekt som minskar svinnet i restauranger och storhushåll, både i privat och offentlig regi. Deadline för ansökan 15 september i år.

En nytt projekt ska öka donationer av överbliven mat. Stadsmissionen, IVL Svenska Miljöinstitutet och flera livsmedelsaktörer ska gemensamt arbeta för att mer mat kommer behövande tillgodo. Bland annat ska en handbok tas fram med stöd av Vinnova. I dag doneras totalt cirka 4 500 ton mat från butiker och livsmedelsindustrier. Vill du läsa fler matsvinnsspaningar så kan du göra det på Louiseungerth.se eller stanna kvar här på Matsvinnet.se. Väl mött!

Comments are closed here.