Matsvinnsspaning mars 2022

Skrivet av 2022-03-21

400 forskare i ett upprop, nya rapporter, Svinnrik- nytt utbildningsmaterial, Google minskar matsvinnet och en miljard sekunder är 32 år!

Maten räcker! Det menar 400 forskare och experter som Potsdam Institute har samlat till en apell med anledning av befarad livsmedelskris på grund av kriget i Ukraina. Experterna uppmanar beslutsfattare att 1.Påskynda övergången till hälsosammare kost med mindre animaliska produkter i Europa och andra höginkomstländer. Då minskar mängden spannmål som behövs till djurfoder; 2. Öka produktionen av baljväxter och gör EU:s jordbrukspolitik mer miljövänlig för att minska beroendet av kvävegödselmedel och naturgas från Ryssland. 3. Minska mängden matsvinn, eftersom till exempel mängden vete som går till spillo bara i EU motsvarar ungefär hälften av Ukrainas veteexport.

Heja Axfood som har minskat sitt svinn till rekordlåga 1,19 procent av omsättningen. Livsmedelskedjan räknar med att nå målet om halverat matsvinn 2025. Axfood omsätter totalt 47,8 miljarder. Varor för nästan 900 miljoner svinnas, det mesta är mat.

Svinnrik– så heter Livsmedelsverkets och Finansinspektionens nya material som riktar sig till hemkunskapslärare som ska lära barn på mellan- och högstadiet hur matsvinn påverkar ekonomin, miljön och klimatet. Kolla inslaget i TV 4!

I dessa tider när det bollas med miljarder hit och dit kan vi inte låta bli att återigen påminna om skillnaden mellan en miljon och en miljard:
Om man vet att en miljon sekunder är 11 dagar och att en miljard sekunder är 32 år så inser man att en miljard är väldigt mycket pengar.

eSmiley är ett svenskt företag som med hjälp av ett enkelt verktyg hjälper företag att väga, registrera och minska matsvinnet.

UNEP har i dagarna kommit med en tjock rapport “Reducing consumer food waste using green and digital technologies”.

Fler rapporter: “No food left behind”. WWF har sammanställt odlares erfarenheter från att mäta matsvinn i fält. Här visar man steg för steg hur man samlar in data och ger exempel på utrustning som behövs för att samla in fältprover. Här finns också en enkel beräkning för hur man kan bestämma storleken på provarean med mera.

Food Waste Action Week hölls 7 – 13 mars i UK med massor av tips riktade till hushållen. Fokus var märkningen på livsmedelsförpackningarna, hur man skiljer på “Best-before date” and “Use by date”. De brittiska reglerna skiljer sig mycket från Sveriges. Till exempel är mejeriprodukter märkta med “use by date”, d v s sista förbrukningsdag. Dumt.

Förvara gurka och broccoli i + 4 grader, då håller de sig fräscha väsentligt längre än i 9 grader. Det menar WRAP och uppmanar folk att handla grönsaker och frukt i lösvikt för att undvika plastförpackningar samt att inte slänga grönsaker på bäst- före datum. Läs mer här.

EU/Horizon 2020 ger 60 miljoner kronor till projektet “Från farm till gaffel”, där sju utvalda lärosäten i Europa ska samarbeta för att minska matsvinnet. Högskolan i Gävle deltar.

Google satsar stort på att minska matsvinnet i företaget. 2025 siktar man på att halvera matsvinnet för varje “Googler” och skicka noll matsvinn till soptippen. Google ska förhindra slöseri vid matinköp och upphandling, förbättra sina kök och caféer och se till att överskottsmat återanvänds eller kasseras på ett bra sätt. Antar att det handlar om biogas.

Waste2Func är namnet på ett unikt belgiskt projekt, som syftar till att på ett effektivt sätt samla in matavfall från jordbruk, livsmedelsindustri, stormarknader, restauranger e t c för att omvandla det till bioplaster och ytaktiva biobaserade tensider. 73 miljoner kronor har anslagits för att bygga en plattform för att samla in livsmedelsspill som idag ofta slängs, förbränns eller bara lämnas på fält och åkrar. Läs mer i Packnews.

Slut för den här gången! Fler updates här. 

Comments are closed here.