Bild: Stephen LelhamUnsplash

Bli medlem

Vill du mer än att bara ta del av matsvinnsnyheter, fakta, recept och tips. Bli medlem i Föreningen Matsvinnet! Stöd vårt arbete och var med och påverka vår resa mot en hållbar livsmedelskedja. Följ med på vår resa. Vi kan göra det – tillsammans med dig!

Vi är en politisk och religiöst obunden ideell förening. Föreningens styrelsen består av forskare, experter, kommunikatörer, engagerade konsumenter och vardagsaktivister.

Vårt mål är att sprida väl underbyggd kunskap och att skapa opinion som hjälper Sverige att bli ett föregångsland för att nå FN:s globala mål 12.3, om att halvera matsvinnet till 2030.

För att få till en förändring behöver vi bli många som bidrar till att minska matsvinnet. Som medlem i föreningen blir du en del av lösningen på miljö- och klimatkrisen! Det är enkelt och kostnadsfritt att gå med.

Registrering sker GDPR-säkrat av CogWork AB, som administrerar medlemskapet via tjänsten Mina Kontakter.

Som medlem får du

  • Ett tydligt och betydelsefullt sätt att göra nytta för miljö, klimat, natur, näringsliv och att delta i samhällsdebatten.
  • Bli en del av en rörelse! Vara med och skapa verklig förändring i samhället och globalt utan att det kräver mycket av dig.
  • Få de senaste nyheterna, förhandsinformation och inbjudningar till våra kommande aktiviteter.
  • Delta i ett positivt opinionsarbete som prioriteras av forskning, politiken och näringslivet.
  • Möjlighet att påverka föreningens arbete genom att delta på våra årsmöten.

Öka vår slagkraft – ge ett bidrag

Vi som driver föreningen matsvinnet gör det på ideell basis. De flesta av oss är heltidsarbetande så allt jobb vi lägger på föreningen sker på vår fritid. Genom att stötta oss ekonomiskt hjälper du oss att växla upp vårt arbete och ger oss resurser att skapa större förändring. Du behöver inte vara medlem för att ge ett bidrag – och du väljer själv hur stort belopp du vill skjuta till. Vi är tacksamma för varje krona!

Betalningsmottagare vid kortbetalning är CogWork AB, som administrerar tjänsten Mina Kontakter.

Våra mål

Matmaxa & matsvinnminimera. Vi ger våra medlemmar den senaste och viktigaste informationen, de bästa verktygen, massor av pepp och inspiration för att minska matsvinnet radikalt. Alla vinner och din sociala rang förbättras på köpet!

Matsvinnet måste prioriteras för att minska på samhällsnivå. Matsvinnet är en avgörande klimat, -miljö -och välfärdsfråga. Föreningen verkar för ökad transparens och mätbarhet av matsvinn, effektiva sätt för både konsumenter liksom styrmedel som gör Sverige till en ledande kraft och föredöme för att minska matsvinnet. 

Individ -och systemperspektiv. Det egna matsvinnet är en viktig pusselbit. Men bestående förbättringar kräver att alla hjälper till och att det finns rätt lagar och effektiva styrmedel på plats.

Vi påverkar Sverige. Föreningen Matsvinnet ska inta och anta och en viktig och pådrivande roll som är positiv för livsmedelskedjan, människor, miljön, klimatet och som skapar systemnytta i samhället. Fler medvetna matsvinnsaktivister ger Föreningen Matsvinnet större påverkanskraft.

Bli en del av lösningen. Vi erbjuder alla en genväg till en hållbar livsmedelskedja och en nyckel till hållbarhetskrisen. Med hjälp av Matsvinnet.se och våra social medier-kanaler, många medlemmar, aktiviteter, opinionsbildning och nätverkande är målet om ett halverat svenskt matsvinn till 2030 inom räckhåll.

Läs föreningens stadgar och läs mer om FN:s globala hållbarhetsmål 12:3 om ett halverat matsvinn till 2030 inklusive förluster efter skörd.