Blod & Rova tar nya kliv

Skrivet av 2024-05-01

Mängder av viktiga näringsämnen går till spillo med stor ekonomisk, ekologisk och sociala ”kostnader” när tusentals ton blod och morötter blir biogas i stället för mat. Så kan vi inte ha det och det vill forskningsprojektet Blod & Rova ändra på. Matsvinnet.se deltar och bidrar.

Matsvinnet.se ingår i en projektgrupp för ett Formasfinainsierat forskningsprojektet Nya livsmedel från befintliga råvaror för bättre resursutnyttjande, ökad självförsörjningsgrad och minskad miljöpåverkan från livsmedelssystemet, eller Blod & Rova i dagligt tal. Den 19 mars hölls ett möte och workshop på Axfoundations Torsåker gård där mycket spännande händer inom hållbara matsystem.

Matsvinnet.se bidrar med expertis och med att dela resultat och uppdateringar om projektet och med en del preliminära resultat. Våra läsare och följare kommer få se och höra mer om detta under 2024 och 2025 inför det slutevenemang när projektet ska lanseras publikt i mitten av 2025.
Syftet med projektet är att då ge kommersiella och offentliga livsmedelsproducenter, kök och serveringar goda skäl att satsa på mer cirkulära livsmedel eftersom projektet kommer ha tagit fram ett par nya livsmedel med blod eller slaktrester och morötter som råvara. Men förstås välsmakande, smart beskrivet, förpackat och vara baserat på god smak, högt näringsinnehåll och en viktig förutsättning blir att de bedöms ha en bred, bra marknadspotential. Ett livsmedel ska passa skolmatsalar, ett äldreomsorgen.

Matsvinnstratten visar vägen

Att människor ska äta mat tänkt för människor är det främsta syftet med att minska matsvinnet och varför vi på Matsvinnet.se finns till. Därför räknas inte biogas som ett önskvärt sätt att minska matsvinnet eftersm det kan göras på definitionsmässigt avfall eller biflöden men ska inte göras på mat. Vilket framkommer i vår modell Matsvinntratten, som är framtagen som en tolkning av EU:s avfallshierarki och USA:s motsvarighet till den Food Recovery Hierarchy , vilken numera kallas Wasted Food Scale.

Matsvinnstratten har form av en upp-och-ner-vänd triangel och visar var i livsmedelskedjan som mat bäst hanteras för att inte matsvinn inte ska uppstå.
Matsvinnstratten skapades av Mårten Thorslund i november 2018 då under namnet Svinntratten. Skånemejerier, AGFO och SVT har använt den genom åren. Tratten baserar sig på en USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket och på den europeiska avfallstrappan men modellen har anpassats efter svenska förutsättningar. Hämta den gärna som PDF på Bit.ly/matsvinnstratten. Den är fri att använda och ändra färg på men inte ordning inom tratten eller andra moment. Pilen av mest-minst önskvärt måste alltså kvarstå. Ange Matsvinnet.se som källa.

Lärdomar från Blod & Rova, Torsåker Gård, 19 mars 2024

Morötter anses ha god potential i Blod & Rova-projektet. Foto: Jonathan Pielmayer, Unsplash


På mötet och workshopen hade vi besök av Åsa Ringvall och Stephan Stööp från Martin & Servera som delade med sig av klokskap och erfarenheter. Här följer en lista på vad som är viktigt att tänkta på när man lanserar en nytt livsmedel till offentlig sektor:

  • Vad är nyttan med den nya produkten?
  • Vad tillför den som inte finns hos andra artiklar?
  • Viktigt med jämn tillgänglighet och leverans.
  • Intresse för råvara resp färdig produkt skiljer sig mellan kommunerna.
  • Bra om den nya produkten liknar befintliga.
  • Pris – vilken produkt ersätter den nya produkten?.
  • Viktigt med kommunikationen – låt bli att nämna att produkten är en svinn eller restprodukt. En digital utbildning kan vara ett sätt att lära måltidspersonal om den nya produkten, t ex varför det ibland är ett högre pris.
  • Tålamod – det tar tid att introducera en ny produkt inom offentliga måltid.

Dagen bjöd även på en spännande workshop där vi fick smaka på, bedöma och spåna fram nya produkter. Två studenter var med från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, KTH och deras examensarbeten, som handleds av projektpartnern IVL, Svenska Miljöinstitutet och deras preliminära resultat delades med gruppen och vi diskuterade vägarna framåt i projektet. Slutmålet är att att under 2025 erbjuda välunderbyggda case för att inom offentliga och privata måltider lansera minst ett par näringstäta, hållbara och lönsamma nya livsmedel baserade på Blod & Rova-projektet.

Världen tackar alla som följer med på resan och äter dessa rätter 2025 och annat såklart som riskerat bli #matsvinn så att vi #entuggaitaget #minskamatsvinnet och tackar #blodochrova och #moderjord för maten. Smaklig spis!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vad tycker du?