Stora förluster av livsmedel – färska rapporter

Skrivet av 2023-02-20
Photo by Heiko Janowski on Unsplash

”Matsvinn är livsmedel som har producerats i syfte att ätas av människor men som av olika anledningar inte äts.”

För att få en uppfattning om hur stort svinnet är på gårdar, lager och packerier och vad man kan göra åt det har forskare på SLU djupdykt i fyra grödor, morötter, potatis, jordgubbar och kvarnvete. Här följer ett litet utdrag av resultaten. Rapporterna med en bra längre sammanfattning och förslag på åtgärder läser du här.

Morötter – sju odlare

7 procent av morötterna blir kvar på åkern vilket motsvarar 7 000 ton morötter om man skalar upp resultatet till att gälla morotsodlingen i hela Sverige. Orsaken är att morötterna är insektsangripna, har fel storlek, är ruttna, mögliga, spruckna eller missformade.

26 procent av morötterna (20 000 ton) sorteras bort i packerierna efter skörd. De var antingen helt normala, avbrutna eller hade fel storlek.

18 procent av alla morötter blir foder, 7 procent biogas och drygt 7 procent blir kvar på åkern.

Potatis – tio odlare

17 procent, 75 00 ton, var den totala mängden vinterpotatis som inte lämnade gård, lager och packeri 2021. Fältförlusterna var cirka 2,8 procent. Förlusterna berodde främst på blöta markförhållanden.

Av förlusterna som uppstod på gården blev 79 procent kvar i fält eller återfördes till åkern, 20 procent blev foder och 1 procent gick till stärkelse. Från packerierna gick 77 procent av potatisen vidare till butik, medan 16 procent gick till livsmedelsförädling såsom till skalerier, till mos eller stärkelse.

Jordgubbar – fyra odlare

Uppemot hälften av jordgubbarna blev kvar på fälten 2021, de flesta av god kvalitet. Orsakerna var varmt väder med hög temperatur, att jordgubbarna mognade snabbt samt brist på arbetskraft.

Kvarnvete (vetemjöl)- 15 gårdar.

Förlusterna före skörd uppgick till uppskattningsvis 3 procent av skörden 2020, 55 000 ton, med stor variation mellan gårdarna. Orsaken var främst viltskador och väderrelaterade faktorer. Förlusterna efter skörd varierade mellan gårdarna, men var på det hela tagit ganska små. Tio av odlarna fick allt kvarnvete sålt till livsmedel medan övriga fem uppgav att mellan 4 och 28 procent nedklassades till foder under 2020.

Comments are closed here.