Ingrid Strid

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet

  • Ingrid har 23 års erfarenhet av forskning och forskningsledning kring hållbara livsmedelssystem, särskilt inom matsvinnsområdet och genom livscykelanalyser av livsmedels-, djurhållnings och bioenergisystem
  • Lång erfarenhet av forskningskommunikation, medieintervjuer och publika föreläsningar
  • Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå och att handleda studenter och doktorander
  • Erfarenhet från Stockholms Miljöförvaltning, Agenda 21-arbete, som lärare på olika studieförbund och som miljöutbildare på Stockholms kooperativa bostadsförening
  • Erfarenhet som KRAV-odlare och egenföretagare.
  • Lång erfarenhet av hälsosam mat; dotter till Erik Strid som startade och drev Hälsans Kök 1964-1989
  • Långt engagemang och stort nätverk inom miljö, matsvinn, hälsa, hållbar konsumtion och djurvälfärd
  • Lång erfarenhet av dumpstring och egna experiment av utgången mat
  • Utbildad biolog med miljövårdsinriktning och Fil. Dr. i lantbruksteknik
  • Älskar att rädda prima mat och göra lyxmiddag av fynden! Älskar alla snillrika arter och jordens fantastiska ekosystem, som har en stor plats i mitt hjärta.

Mer info om Ingrid Strid

Ingrids LinkedIn-profil
Policy brief
Hemsida

Föreningen Matsvinnets styrelse

Karin
Forsberg

Vd för Garveriet i Floda

Kristoffer
Gunnartz

Konsult inom kommunikation och resurseffektivitet

Louise
König

Sustainability Business Manager på Ramboll Sverige

Åsa
Stenmarck

Materialflödesexpert Naturvårdsverket

Ingrid
Strid

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Mårten
Thorslund

Kommunikationsstrateg Power Circle

Louise
Ungerth

Opinionsbildare, influencer, styrelseledamot