Ingrid Strid

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet

  • Ingrid har 23 års erfarenhet av forskning och forskningsledning kring hållbara livsmedelssystem, särskilt inom matsvinnsområdet och genom livscykelanalyser av livsmedels-, djurhållnings och bioenergisystem
  • Lång erfarenhet av forskningskommunikation, medieintervjuer och publika föreläsningar
  • Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå och att handleda studenter och doktorander
  • Erfarenhet från Stockholms Miljöförvaltning, Agenda 21-arbete, som lärare på olika studieförbund och som miljöutbildare på Stockholms kooperativa bostadsförening
  • Erfarenhet som KRAV-odlare och egenföretagare.
  • Lång erfarenhet av hälsosam mat; dotter till Erik Strid som startade och drev Hälsans Kök 1964-1989
  • Långt engagemang och stort nätverk inom miljö, matsvinn, hälsa, hållbar konsumtion och djurvälfärd
  • Lång erfarenhet av dumpstring och egna experiment av utgången mat
  • Utbildad biolog med miljövårdsinriktning och Fil. Dr. i lantbruksteknik
  • Älskar att rädda prima mat och göra lyxmiddag av fynden! Älskar alla snillrika arter och jordens fantastiska ekosystem, som har en stor plats i mitt hjärta.

Mer info om Ingrid Strid

Ingrids LinkedIn-profil
Policy brief
Hemsida

Styrgruppen i Matsvinnet.se

Kristoffer
Gunnartz

Konsult inom kommunikation och resurseffektivitet. Har tagit timeout på obestämd tid och egen begäran.

Sara Seing

Kostchef på Södertälje kommun och chef för MatLust Utvecklingsnod.
Glad och positiv strateg som gillar när det rör på sig.

Ingrid
Strid

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och vetenskapliga stöttepelare.

Mårten
Thorslund

Kommunikationsstrateg, hållbarhetsexpert och grundare till Matsvinnet, f d ordförande.

Louise
Ungerth

Opinionsbildare, oftast först på matsvinnsbollen och har bpåde systemperspektiv och örnkoll.

Åsa Sandberg

Åsa Sandberg är en världsförbättrare och matsvinnsaktivist och verksam inom TooGoodToGo.