Ingrid Strid

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet

  • Ingrid har 23 års erfarenhet av forskning och forskningsledning kring hållbara livsmedelssystem, särskilt inom matsvinnsområdet och genom livscykelanalyser av livsmedels-, djurhållnings och bioenergisystem
  • Lång erfarenhet av forskningskommunikation, medieintervjuer och publika föreläsningar
  • Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå och att handleda studenter och doktorander
  • Erfarenhet från Stockholms Miljöförvaltning, Agenda 21-arbete, som lärare på olika studieförbund och som miljöutbildare på Stockholms kooperativa bostadsförening
  • Erfarenhet som KRAV-odlare och egenföretagare.
  • Lång erfarenhet av hälsosam mat; dotter till Erik Strid som startade och drev Hälsans Kök 1964-1989
  • Långt engagemang och stort nätverk inom miljö, matsvinn, hälsa, hållbar konsumtion och djurvälfärd
  • Lång erfarenhet av dumpstring och egna experiment av utgången mat
  • Utbildad biolog med miljövårdsinriktning och Fil. Dr. i lantbruksteknik
  • Älskar att rädda prima mat och göra lyxmiddag av fynden! Älskar alla snillrika arter och jordens fantastiska ekosystem, som har en stor plats i mitt hjärta.

Mer info om Ingrid Strid

Ingrids LinkedIn-profil
Policy brief
Hemsida