Mårten Laurell Thorslund

Bild av Catalin Pop på Unsplash
  • Mårten är grundare och f d styresleordförande i Matsvinnet, numera medlem i styrgruppen.
  • Mina övergripande mål är att hjälpa till mot ett resurseffektivt, hållbart samhälle, skapa framgångsrika team och skapa glädje och samhörighet med andra.
  • Har lång erfarenhet av marknadsföring och kommunikation.
  • Är opinionsbildare, inspiratör, föreläsare och skribent inom matsvinnsprevention, resurshushållning, hållbarhet, ekologi och socialt entreprenörskap.
  • Utbildad milljövetare (Södertörns Högskola) och marknadsekonom (IHM Business School)
  • Stolt pappa, gift, kallar mig ”realistoptimist”, hobbyodlare, djur- och naturälskare, aktivist och social entreprenör.
  • Älskar hållbart producerad, hälsosam och god mat och dryck, relationsmat och kraften i människor.

Mårtens LinkedIn-profil