Mårten Thorslund

Affärskoordinator på MatLust

Bild av Catalin Pop på Unsplash
  • Mårten är grundare och ordförande i Föreningen Matsvinnet. Mina övergripande mål är att hjälpa till mot ett resurseffektivt, hållbart samhälle, skapa framgångsrika team och skapa glädje och samhörighet med andra.
  • Har lång erfarenhet av marknadsföring och kommunikation.
  • Är opinionsbildare, inspiratör, föreläsare och skribent inom matsvinnsprevention, resurshushållning, hållbarhet, ekologi och socialt entreprenörskap.
  • Utbildad milljövetare (Södertörns Högskola) och marknadsekonom (IHM Business School)
  • Stolt pappa, gift, kallar mig ”realistoptimist”, hobbyodlare, djur- och naturälskare, aktivist och social entreprenör.
  • Älskar hållbart producerad, hälsosam och god mat och dryck, relationsmat och kraften i människor.

Mårtens LinkedIn-profil

Styrgruppen i Matsvinnet.se

Kristoffer
Gunnartz

Konsult inom kommunikation och resurseffektivitet. Har tagit timeout på obestämd tid och egen begäran.

Sara Seing

Kostchef på Södertälje kommun och chef för MatLust Utvecklingsnod.
Glad och positiv strateg som gillar när det rör på sig.

Ingrid
Strid

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och vetenskapliga stöttepelare.

Mårten
Thorslund

Kommunikationsstrateg, hållbarhetsexpert och grundare till Matsvinnet, f d ordförande.

Louise
Ungerth

Opinionsbildare, oftast först på matsvinnsbollen och har bpåde systemperspektiv och örnkoll.

Åsa Sandberg

Åsa Sandberg är en världsförbättrare och matsvinnsaktivist och verksam inom TooGoodToGo.