Mårten Thorslund

Kommunikationsstrateg på Power Circle

  • Mårten är grundare och ordförande i Föreningen Matsvinnet med övergripande mål är att nå ett resurseffektivt, hållbart samhälle, skapa framgångsrika team, tillföra glädje och samhörighet med andra.
  • Har lång erfarenhet av marknadsföring och kommunikation.
  • ÄR opinionsbildare, inspiratör, föreläsare och skribent inom matsvinnsprevention, resurshushållning, hållbarhet, ekologi och socialt entreprenörskap
  • Utbildad milljövetare (Södertörns Högskola) och marknadsekonom (IHM Business School)
  • Stolt pappa, gift, ”optimistrealist”, hobbyodlare, djur- och naturälskare, matsvinnsaktivist, social entreprenör
  • Älskar hållbart producerad, hälsosam och god mat och dryck och ”relationsmat”

Mårtens LinkedIn-profil

Föreningen Matsvinnets styrelse

Karin
Forsberg

Vd för Garveriet i Floda

Kristoffer
Gunnartz

Konsult inom kommunikation och resurseffektivitet

Louise
König

Sustainability Business Manager på Ramboll Sverige

Åsa
Stenmarck

Materialflödesexpert Naturvårdsverket

Ingrid
Strid

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Mårten
Thorslund

Kommunikationsstrateg Power Circle

Louise
Ungerth

Opinionsbildare, influencer, styrelseledamot