Kristoffer Gunnartz

Konsult inom kommunikation & resurseffektivitet

  • Kristoffer har många års erfarenhet som konsult och projektledare med fokus på resurseffektivitet och hållbar samhällsutveckling
  • Har bland annat arbetat med flera större projekt kring hållbar livsmedelskedja på Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA
  • Har lett arbetet med att ta fram ett förslag till nationellt ramverk för att mäta och rapportera matsvinn och matavfall i den svenska livsmedelskedjan
  • Har arbetat med flera IVA-projekt kring hållbart stads- och samhällsbyggande
  • Har lång erfarenhet som workshop- och processledare, ofta med fokus på hållbart samhällsbyggande, t ex produktion och konsumtion av livsmedel, klimatfrågor, och stadsbyggnad.
  • Har arbetat med forskningskommunikation i 20 år, bland annat som vetenskapsjournalist på Sveriges Radio
  • Har de senaste tio åren hållit föreläsningar och utbildningar i forskningskommunikation på flera av landets största universitet och högskolor
  • Räddar oftast mat genom att hålla koll på vad som finns i kylskåpet och planera inköpen därefter.


Kristoffers LinkedIn-profil

Föreningen Matsvinnets styrelse

Karin
Forsberg

Vd för Garveriet i Floda

Kristoffer
Gunnartz

Konsult inom kommunikation och resurseffektivitet

Louise
König

Sustainability Business Manager på Ramboll Sverige

Åsa
Stenmarck

Materialflödesexpert Naturvårdsverket

Ingrid
Strid

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Mårten
Thorslund

Kommunikationsstrateg Power Circle

Louise
Ungerth

Opinionsbildare, influencer, styrelseledamot