Åsa Stenmarck

Materialflödesexpert Naturvårdsverket

  • Åsa har arbetat i 18 år med forskning och uppdrag kopplat till resursanvändning
  • Har arbetat med frågor kopplade till mat och matsvinn under stor del av tiden
  • Har varit delaktig både i projekt kring flödesmätningar av matsvinn/matavfall samt projekt för att förstå orsakerna till det liksom att minska matsvinn
  • Har arbetat med frågan både på nationell och EU-nivå samt i Kina
  • Kommunicerar kring hållbar användning av resurser
  • Medverkar i expertgruppen för regeringens samverkansprogram för näringslivets klimatomställning
  • Utbildad civilingenjör
  • Älskar att vara i trädgården, hänga med familj och hundarna

Åsas LinkedIn profil

Föreningen Matsvinnets styrelse

Karin
Forsberg

Vd för Garveriet i Floda

Kristoffer
Gunnartz

Konsult inom kommunikation och resurseffektivitet

Louise
König

Sustainability Business Manager på Ramboll Sverige

Åsa
Stenmarck

Materialflödesexpert Naturvårdsverket

Ingrid
Strid

Forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Mårten
Thorslund

Kommunikationsstrateg Power Circle

Louise
Ungerth

Opinionsbildare, influencer, styrelseledamot